Privacyverklaring

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Cybersecurity Game hecht grote waarde aan het zorgvuldig verwerken en beveiligen van deze gegevens.

Bij deze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2021. De meest recente versie vind je op deze pagina.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer je op deze website een formulier invult laat je gegevens bij ons achter. Hier zitten ook persoonsgegevens bij. Ook gebruiken wij persoonsgegevens bij het leggen van contact in het geval van een supportvraag of -case. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt voor het versturen van (geautomatiseerde) e-mails met informatie en/of relevante downloads over onze dienstverlening. Wij gebruiken alleen de persoonsgegevens die jij rechtstreeks aan ons verstrekt, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Naam en contactgegevens. We verzamelen voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke contactgegevens.

Statistieken. We verzamelen statistieken van Google Analytics [MO1]  en HubSpot. Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, websitegedrag, besturingsprogramma dat je gebruikt en de domeinnaam van de website die je naar onze website gestuurd hebt. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren zodat jij een optimale gebruikerservaring hebt. De statistieken zijn volledig anoniem.

Daarnaast verzamelen we ook bepaalde statistieken wanneer je onze e-mails leest. Het gaat hier om informatie over het aantal keren dat op een link in onze e-mails geklikt wordt. We gebruiken deze gegevens om onze mailings te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

Het gebruik maken van formulieren

Op onze website maken wij gebruik van formulieren voor de volgende doeleinden:

Inschrijven blog en nieuwsbrief;

Contactformulier;

Formulieren voor het downloaden van content.

Jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden hierbij opgeslagen en wij kunnen je per e-mail en telefoon benaderen voor commerciële doeleinden. Je kunt je te allen tijde afmelden via een link in deze e-mails of door contact met ons op te nemen.

Verstrekking aan derden

Verzamelde gegevens worden met grote zorgvuldigheid behandeld. Je gegevens worden alleen gebruikt binnen Games4Growth en andere aan 4Growth.com gelieerde zusterbedrijven maar niet verkocht aan derden en niet zonder jouw toestemming gedeeld met derden.

Overige Systemen

We gebruiken de volgende systemen om support te leveren, te analyseren, te meten, te herkennen en te herleiden:

HubSpot: helpt ons om bezoekers te herkennen, voorkeuren van bezoekers te registreren, (geautomatiseerde) e-mails te versturen en om te zien welke pagina’s bezocht worden.

ACE-platform: is het Serious Gaming platform waarop onze GrowthBoost games draaien en is een integraal onderdeel van onze dienstverlening. Het platform helpt (persoonlijke) groei te stimuleren en inzichtelijk te maken.

In There: is het Serious Gaming platform waarop onze GrothBite games draaien en is een integraal onderdeel van onze dienstverlening. Het platform helpt (persoonlijke) groei te stimuleren en inzichtelijk te maken.

The Datacenter Group / TransIP: is de webhostingpartij waarop het ACE-platform draait.

Phoenix-platform: is de hostingpartij van onze website 4Growth.com inclusief alle sub domeinen.

Games4Growth heeft met alle toeleveranciers van hiervoor genoemde systemen overeenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot een juiste en veilige opslag en verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden opgeslagen. Deze bestanden bevatten informatie over jouw websitebezoek. Zodra je onze website voor het eerst bezoekt wordt er een cookie geplaatst op jouw computer. Bij een volgend bezoek kunnen we je herkennen aan de cookie die tijdens een eerder bezoek geplaatst is. De informatie uit deze cookies gebruiken wij om je surfgedrag op onze site vast te leggen en daarmee onze website te verbeteren.

Het leveren van support aan klanten

We gebruiken je gegevens om je support te geven bij onze diensten en producten. Bij het leveren van support kan gebruik worden gemaakt van je naam, het telefoonnummer en het e-mailadres.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens

Als gebruiker van deze website heb je het recht om de gegevens die we over jouw verzamelen in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Wil je deze gegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen dan kun je een e-mail sturen naar info@4Growth.com.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde dienst(en) te leveren. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal drie jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Klachten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als er klachten zijn over de verwerking van persoonsgegevens door Cybersecurity Game, onderdeel van Games.4Growth. Hiervoor kun je telefonisch contact met ons opnemen via +31(0)85 06 02 888 of per mail via info@4growth.com.  

Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.